Thẻ: Di tích Lịch Sử Quảng Bình

Mẹ Suốt – Người nữ anh hùng Quảng Bình Từ những tháng năm ngồi trên ghế nhà trường phổ thông. Chắc hẳn mỗi chúng ta ai cũng đã từng biết về một bài thơ ca ngợi hình ảnh người mẹ anh hùng của vùng đất lửa Quảng Bình trong chống Mỹ. Đó là hình ảnh

Quảng Bình Quan Biểu Tượng Văn Hóa Quảng Bình Đây là công trình kiến trúc nghệ thuật. Được vua Minh Mạng cho xây dựng lại bằng gạch, đá vào năm 1825. Quảng Bình là cửa ngõ đường thiên lý. Có vị trị chiến lược hết sức quan trọng. Trong hệ thống phòng thủ của chúa