Tết đi đâu ở Quảng Bình?

Tết đi đâu ở Quảng Bình? Có lẽ Mùa xuân là thời tiết lý tưởng nhất Ở Quảng Bình. Thuộc Khu vực Bắc Trung Bộ. Nên thời tiết ở đây có sự khác biệt. Thời tiết có chút se lạnh của miền Bắc, có chút nắng của miền Nam quả là không ngoa khi nói … Đọc tiếp Tết đi đâu ở Quảng Bình?